Agenda

juillet 2017
   
Catégorie:
2 juil.
Fêtes
Grousst Hamefest zu Garnich um Botterkräiz
8 juil.
Duelemer Leit invitéieren op en CAJON-Workshop!
Sports et Loisirs
Sport a Spaass fir d'ganz Famill
11 juil.
Et däerf och gehäkelt oder gebitzt ginn
14 juil.
Fêtes
Grousst Béierfest zu Koler
15 juil.
Conférences et Réunions
Gemittlech zesumme sinn, poteren, spillen, laachen, plangen, ee Pättchen drénken...
16 juil.
Fêtes
Grousst Duerffest zu Koler
25 juil.
Et däerf och gehäkelt oder gebitzt ginn
28 juil.
Expositions et manifestations culturelles
3. internationalen Opel Hecktriebler-Treffen
29 juil.
Expositions et manifestations culturelles
3. internationalen Opel Hecktriebler-Treffen
30 juil.
Expositions et manifestations culturelles
3. internationalen Opel Hecktriebler-Treffen
macommune.lu
Fairtrade Gemeng Garnich_Placeholder Logo Pacte Climat.JPG

Documents

BODY FIT

Body Fit - Musculation - Souplesse - Step - Trimmer

Chaque mardi soir de 19h45 à 20h45 au hall sportif Elsy Jacobs à Garnich.

S'adresse à toute personne intéressée. Une première participation est toujours possible, même lors du 2e semestre.

Organisé par: Fit a Flott Garnich

Contact: Yvonne Pirner-Piock, 26375334, piock@pt.lu (Secrétaire) / Line Fohl-Olinger, 388026, fohl@pt.lu (Présidente)

Festival Elsy Jacobs

Landakademie

Programm Abrëll bis September 2017

Brochure

SuperDrecksKëscht an ärer Gemeng

 

Info

© Administration Communale de Garnich